Search
Close this search box.

BHV cursus, waarom en wat is de inhoud.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Volgens de wet dient ieder bedrijf / organisatie over de mogelijkheid te beschikken om adequaat hulp te kunnen verlenen. Het bewijs vindt u op de site van de Rijksoverheid. De hulpverlening is er op gericht om schade en leed te voorkomen. Indien er onverhoopt situaties ontstaan waar dit toch ontstaat, dan moeten er personen zijn die weten waar ze mee bezig zijn.

Dus deze mensen horen onderricht te zijn in het beperken van materiële schade en menselijk leed. Een basis cursus BHV heeft de volgende onderdelen wettelijk verplicht:

  • Levensreddend handelen
  • Brandbestrijding
  • Evacuatie
  • Communicatie

BHV is ook Brandblussen

De BHV cursus en het onderdeel brand.

Dus de bedrijfshulpverlener moet onderricht worden in het bestrijden van brand. Niet uitsluitend het bestrijden van de brand, maar ook de kennis hoe een brand te voorkomen, moet hij paraat hebben. Brand is een behoorlijk uitgebreid kennis gebied. Bij brand is een stuk achtergrond kennis wel degelijk erg belangrijk. De kennis kun je opsplitsen in een aantal les onderdelen: o.a. brandklassen, blusmaterialen, vlamstadia, wat is vuur, de gevaren van rook. Maar ook is het belangrijk dat er met blusmiddelen wordt geoefend. Dus ook een stukje praktijk hoort er in te zitten.


Reanimatie aanwijzingen instructeur BHV - EHBO

De BHV cursus en het onderdeel levensreddend handelen.

Ook voor dit onderdeel geldt dat theorie en praktijk hand in hand horen te gaan. De grote vraag is: “Wat is levensreddend handelen”. Levensreddend handelen is de periode overbruggen tot de professionele hulpverlening het overneemt van de BHV-er. Dit betekend dat Reanimatie en AED gebruik wel degelijk in de training aanwezig moeten zijn. Ook de onderdelen kantelen van buik naar rug, de stabiele zijligging, verslikking, vergiftiging en een ernstige bloeding zijn o.a. belangrijke onderdelen van het levensreddend handelen. Maar de z.g. verbandleer heeft dat iets te maken met levensreddend handelen?


Rautek greep voor een snelle evacuatie

De BHV cursus en evacuatie.

Evacueren is eigenlijk vluchten voor een situatie die uit de hand “dreigt” te lopen. Maar dit vluchten moet wel geordend verlopen. Wellicht moeten er bepaalde procedures in werking gezet worden. De bedrijfshulpverlener moet weten hoe hij mensen naar een veilige plaats kan begeleiden. Ook is belangrijk dat hij een gebouw weet te controleren op achterblijvers en hoe hij zichzelf niet in gevaar zal brengen. Want een BHV die zichzelf in gevaar brengt, vaak te snel wil handelen, is geen BHV-er meer, maar een potentieel slachtoffer.


Communicatie bij BHV is erg belangrijk

De BHV cursus en communicatie.

Bijna iedereen kan praten, maar helaas is praten lang niet altijd communiceren. Indien je communiceert, dan wordt er gesproken op een dusdanige wijze dat de zender en de ontvanger beide op dezelfde frequentie zitten. Soms is dit letterlijk zo. Communicatie apparatuur wordt vaak te kostbaar geacht, maar het is een uitermate belangrijk onderdeel.

Simpel voorbeeld: 2 BHV-ers in 1 groot pand zullen blij zijn met een slow-whoop (ontruimingssirene). Door het activeren van het brandalarm is het bij alle aanwezigen bekend dat men het pand moet verlaten. Zo moet men ook onderling kunnen communiceren, maar ook met de professionele hulpdiensten.


De BHV cursus en certificatie.

Dit stuk wordt wat lastiger. U (werkgever) moet kunnen aantonen dat uw bedrijf is uitgerust met voldoende hulpverleners, de z.g. BHV-ers. De ARBO inspectie controleert bedrijven hierop. Deze controle zal meestal plaats vinden daar waar veel mensen aanwezig zijn, waar risico volle werkzaamheden en gebeurtenissen plaatsvinden. Kleine bedrijven ontsnappen vaak aan deze controles, meestal door onderbezetting van de ARBO-inspectie. Natuurlijk zal er altijd een controle plaats vinden na een ernstig ongeval. Kortom, u – de werkgever – moet kunnen aantonen middels een certificaat dat u voldoet aan de regels die de overheid heeft geïmplementeerd.


BHV Certificaat natuurlijk bij Asphalia

De BHV cursus door derden gecertificeerd.

Dit stuk is nog lastiger. Er zijn in Nederland ongeveer 5000 mensen die zich BHV instructeur noemen. Veel van deze mensen zijn in de dagelijkse praktijk brandweerman, ambulance verpleegkundige, IC verpleegkundige, eerste hulp instructeurs en noem maar op. Veel van deze mensen zijn goed in hun vak, maar dat wil niet zeggen dat ze ook goed les kunnen geven. Prachtige verhalen, werkelijk interessant om aan te horen, maar leert u ook dat wat u hoort te leren. De wetgeving zegt nergens dat bedrijven gecertificeerd moeten zijn. Veel kleine zelfstandigen (ZZP_ers) laten zich “certificeren” door bepaalde organisaties. Het staat zo goed op jouw CV dat je gecertificeerd bent. Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis, Het NIBHV en het NIKTA. Mijn ervaring leert dat alle “certificerende instanties’ niet zo zeer certificerende instanties zijn, maar vooral zijn het commerciele instellingen. U – de werkgever – zal er vooral op moeten letten dat de BHV cursus niet een gezellig uitje is, maar dat er daadwerkelijk een leerzame BHV cursus c.q. herhaling plaats vindt. Een certificerende instantie zou moeten controleren of de instructeur het goed doet, maar er wordt zelden of nooit gecontroleerd en als het al gebeurd , dan zijn het mensen die veelal geen verstand van zaken hebben en alleen maar kijken of het protocol van het examen wel wordt gehandhaafd.

BHV cursus in twee dagen

Een twee dagen durende BHV cursus is zinvol. Dit zou in principe een studie belasting zijn van 16 uur. Een cursusdag van 9:00 tot 17:00 is 8 uur. Helaas wordt er koffie gedronken tot 9:30 en om 10:30 is er weer een koffiepauze, dan wordt er van 12:00 tot 13:00 uur geluncht. En zo wordt dan de dag doorgebracht. De cursist verwacht dan ook nog eens een behoorlijk spektakel en ziet men graag veel en grote vuren. Weet u dat de eigen veiligheid van de BHV-er voorgaat? Dat een grote brand voor de brandweer is en uitsluitend een kleine beginnende brand door de BHV-er geblust mag worden. Gelukkig zijn er ook veel (aspirant) BHV-ers die hun taak wel op een goede wijze willen uitvoeren. Vaak beter de risico’s kunnen dan de werkgever?

BHV cursus in 1 dag

Indien er een standaard basis BHV cursus gewenst is dan is dit ook mogelijk. Wel is de tijd zeer hard nodig om het hele pakket door te nemen. Er is geen tijd om bepaalde zaken uit te diepen en zal de reanimatie niet tot in de perfectie beheerst kunnen worden. Deze manier van basis cursus is ook zeer geschikt om als herhaling BHV te dienen. Vaak hoor je de mensen dat het veel informatie is voor 1 dag. Daarom is een regelmatige herhaling ook belangrijk.

BHV Herhaling in een halve dag.

Over een herhalingscursus in een tijdsduur van een halve dag kan ik kort zijn. Dit is te kort. Als je bedenkt dat een herhaling reanimatie met 10 personen al minimaal 2 uur vergt, dan is het duidelijk dat er weinig tijd meer over blijft om andere onderwerpen op een goede wijze te behandelen. Maar ja, bedrijven vragen er wel om. De concurrentie biedt het ook aan, dus…
BHV Cursus in een halve dag!

 


BHV cursus en wetgeving.

Je vindt niet zomaar even de wetgeving betreffende een BHV cursus.
Op de website van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid staat het volgende (blauwe tekst is het letterlijke citaat):

Bedrijfshulpverlening (BHV) is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

Bedrijfshulpverlening is verplicht (dus ook een BHV cursus)
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.

Vrijwilligersorganisaties (en een BHV cursus)
Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie zijn zonder meer verplicht bedrijfshulpverlening te hebben.

Deze tekst is gedateerd 14 april 2011. U kunt de blauwe tekst terugvinden als u hier klikt op Ministerie SZW.
Hier wordt bedoeld dat de BHV-er ten allen tijde adequaat moet kunnen ingrijpen bij naderend onheil. Uit ervaring weet ik dat een BHV-er met een bhv herhalinkje eens in de twee jaar onvoldoende ervaring opdoet.

Ik wil ook een BHV cursus volgen!

Cursus BHV
Klik op het plaatje links en u krijgt een goede keuze uit onze kwaliteitsopleidingen.
U heeft liever dat het telefonisch wordt uitgelegd? Bel dan gewoon even: met 0318-488502
Of kijk op Asphaliatraining.nl

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
In de basishulpverlening wordt niet meer gesproken over een aantal personeelsleden, maar er wordt gesproken over het aantal personen. Dus het aantal aanwezige personen - mogelijk aanwezige aantal - wordt de leidraad voor de nieuwe basis hulpverlening.