Search
Close this search box.

Bedrijfshulpverlening, een bedrijfsmatig verplicht item.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Bedrijfshulpverlening en BHV opleiding

Ondanks dat de wetgeving minder regeltjes gaat hanteren, is en blijft veiligheid een uitermate belangrijk item. Natuurlijk kunnen we hier een complete inhoud schrijven voor een BHV opleiding, maar dat is nu net niet de bedoeling. De werkgever dient aan te kunnen tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een vervelende situatie het hoofd te bieden en de BHV opleiding is daar een gedeelte van. Van oorsprong (1994) moest een basis BHV cursus een studie-belasting hebben van 16 uur en de jaarlijkse http://www.asphalia.nl/over-bhv-cursus/BHV-herhaling een studie-belasting van 8 uur per jaar. Momenteel moet de werkgever dus kunnen aantonen dat hij er alles aan doet om het bedrijf zo veilig mogelijk te doen zijn.

Bedrijfshulpverlening en Inschrijving BHV cursus

We kunnen allerlei mooie verhalen schrijven en bedenken. Maar een BHV opleiding hoort erbij, dus u moet zich ook kunnen inschrijven. Op de pagina INSCHRIJVEN kunt u kiezen voor de opleider en afhankelijk van de opleider wordt er een complete informatie gegeven. Met compleet wordt bedoeld. Plaats, datum, tijdsduur & prijs van de cursus. Wij wensen u veel succes met uw bhv opleidingen.

Bedrijfshulpverlening en Pro-actie

De Pro-Actie is de allereerste voorbereiding die een organisatie moet treffen om tot een veilige organisatie te komen. Dit kan al inhouden dat u bodemmonsters neemt om te na te gaan of u niet op een vervuilde bodem gaat bouwen. Maar ook het bepalen van routes, zowel in als om het gebouw, behoort tot de pro-actie.

Bedrijfshulpverlening en Preventie

De naam Preventie geeft het al aan. Preventief handelen, dus alles al klaar maken voor het het geval dat er iets zal gebeuren. Wat kunt u al allemaal van te voren verzorgen.

  • Brandblussers, plaatsen en jaarlijkse controle.
  • Eerste hulp materialen, defibrillator, verbanddozen.
  • Vluchtwegsignalisatie, verlichte en/of fotoluminiserende bewegwijzering/ noodverlichting.
  • Communicatie middelen, portofoon, semafoon piepersysteem e.d. BHV opleidingen, zowel basis als de herhalingen.

Dit zijn dus allemaal punten die aan de orde komen bij het echt beheersen van een calamiteit en waar u van te voren over moet nadenken of u eventueel laat adviseren.

Bedrijfshulpverlening en Preparatie

Het woord Preparatie betekent ook Voorbereiding en Planvorming. Deze woorden geven precies aan wat er gebeurt tijdens de preparatie. Wettelijk is het dan ook verplicht om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Een ontruimingsoefening zonder opleiding is onkunde, zo kan er meer schade ontstaan dan gewenst is. Een ontruimingsoefening zonder ontruimingsplan is een warboel. Aan de hand van de gemaakte plannen kan een ontruimingsoefening worden gehouden. Na evaluatie van de oefening kan het plan worden bijgesteld. Doelstelling van de preparatiefase is duidelijk. Mocht er onverhoopt een calamiteit ontstaan, dan moet er door een goede preparatie zo min mogelijk schade – zowel materiële schade als menselijk leed – ontstaan.

Bedrijfshulpverlening en Repressie

De repressie is dus het daadwerkelijk aanvallen van een calamiteit. Indien u uw huiswerk goed heeft gedaan en dus de pro-actie, de preventie en de preparatie goed heeft uitgevoerd, dan zullen de meeste situaties niet uit de hand lopen en zal uw BHV-organisatie een goede en gewaardeerde ploeg zijn, die veel schade en leed zal kunnen voorkomen. Dat is de uiteindelijke doelstelling van het geheel. Voorkomen / beperken van economische schade en menselijk leed.

Bedrijfshulpverlening en Salvage

Salvage is weer een woord dat door veel mensen niet wordt begrepen. Ook hier is de doelstelling dat economische schade beperkt wordt door het van te voren nemen van maatregelen. Heel doeltreffend is als voorbeeld het afsluiten van een goede verzekering, die alle schade zal dekken. Schade beperkende maatregelen kunnen zijn. U heeft een serverruimte waar uw hoofdcomputer staat. Bij veel bedrijven is deze computer van levensbelang, enkele maatregelen die genomen kunnen worden.

  • Doorvoeringen: alle gaten brandwerend afsluiten, zodat er geen extra zuurstof bij brand in de serverruimte zal kunnen komen.
  • Blusinstallatie: Dit kan varieren van het plaatsen van een extra brandblussers (CO2) tot het plaatsen van een automatische blusinstallatie die alle zuurstof wegneemt bij het ontstaan van een bepaalde temperatuur.
  • Reinigingswerkzaamheden 1: stofvrij maken / houden van de elektriciteitsdraden. printplaten e.d.
  • Reinigingswerkzaamheden 2: Na schade het schoonmaken van apparatuur, roetvrij maken van uw servers. Waardoor u uw bedrijfsgegevens weer up-to date heeft.

Bedrijfshulpverlening en RI&E

Vanaf 1 april 2011 is er voor bedrijven tot 25 man personeel een vrijstelling van toetsing. De erkenningscriteria zijn hiermee wel scherper geworden. U dient dus wel degelijk een RI&E te hebben, maar u mag hem zelf maken. De zelf gemaakte RI&E dient wel een branche instrument te zijn volgens uw CAO normeringen en dient dus tevens te zijn goedgekeurd door gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website: www.rie.nl

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

De Legionella-bacterie kan pas gevaar opleveren als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 55°C . Derhalve zou in sommige gevallen een slanghaspel een mogelijke bron van besmetting kunnen zijn.
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid