Er zijn veel soorten hulpmiddelen voor het beademen van een slachtoffer met een cardiaal probleem. De doelstelling is voor alle soorten hetzelfde.

Verdeling van de typen beademingsmaskers

Grofweg kun je de beademingsmaskers in drie groepen verdelen:

  1. Dun stuk plastic met een geperforeerde print van de mond;
  2. Dun stuk plastic met een hard middenstuk dat de mond van slachtoffer en van de hulpverlener geopend houdt;
  3. Stevig masker met luchtkussens voor bescherming van het gezicht slachtoffer en een beademingsstuk voor de hulpverlener.

reanimatiemasker

Doelstelling van het reanimatiemasker

Het reanimatiemasker moet zowel het slachtoffer als de hulpverlener beschermen. Het moet dus bescherming bieden tegen overdracht van:

  • bacteriën
  • virussen

Het moet dus voorkomen dat ziekten, als AIDS & Hepatitis B, worden overgedragen.reanimatiemasker

De waarde van het hulpstuk

De meeste hulpverleners zijn onvoldoende geoefend om effectief met deze hulpmiddelen om te gaan. Zeker de kleine reanimatie hulpmiddelen zijn niet echt een hulpmiddel, maar lastig is het gebruik en daardoor hinderen ze in het effectief toepassen van de reanimatie.
De geoefende hulpverleners, zoals ambulance verpleegkundigen, gebruiken de maskers op een zeer efficiënte wijze en juist door het gebruik heeft men een beter overzicht op het slachtoffer.