De automatische brandblusser is een nieuwe ontwikkeling op de brandblusmarkt. Het is een cilinder gevuld met vloeistof. Deze blusbommen worden geactiveerd door warmte of door vuur. Het afgebeelde merk wordt geactiveerd bij een temperatuur van 84 °C , maar er is ook een merk dat letterlijk door middel van een lont wordt geactiveerd. Dus vuur moet de lont ontsteken die op zijn beurt weer een kleine ontstekingsbron activeert. Wat beter is, is nog niet bekend.
Het is niet de bedoeling om reclame te maken, daarom is de naam verwijderd van de foto. Het gaat om het principe van blusmogelijkheden, een extra veiligheid die de gebruiker kan inbouwen.

brandblusser-automatisch

Het blusprincipe van deze automatische brandblussers

Het blusprincipe is gebaseerd op het koelen van de brandhaard en het verdrijven van de zuurstof.
De automatische brandblusser dient ruim boven de te verwachten brandhaard geplaatst te worden. Als het apparaat wordt geactiveerd dan spat deze uit elkaar en de inwendige vloeistof wordt als een nevel boven de brandhaard verspreid. Deze nevel verdrijft de zuurstof. Water heeft een groot koelend vermogen, dus de nevel zal de brandhaard zover afkoelen dat de temperatuur daalt tot onder het vlampunt.

Dit type automatische brandblussers en de positioneringsnormen.

Natuurlijk kun je deze automatische brandblussers plaatsen in je bedrijf, auto, tv of waar dan ook gewenst. De positioneringsnormen gaan niet uit van dit type bluseenheden.

Dus indien u brandblussers moet plaatsen vanwege de regelgeving, dan moet je nog steeds uitgaan van de brandslanghaspels en van de draagbare schuimbrandblussers.

Indien extra positionering is gewenst/verplicht met een ander type brandblussers dient u terug te vallen op de gebruikelijke brandblussers, dus de koolzuursneeuw, de poederblussers en de vetblusser.

Levensduur en onderhoud van de automatische brandblussers.

blussytemen-automatisch De grote voordelen van de MABO is dat je een continu brandbeveiliging hebt geplaatst, die automatisch in werking treedt als de temperatuur van 84 °C wordt bereikt. En dat in combinatie met de lange levensduur van minimaal 15 jaar!

Voor prijzen verwijzen wij u naar onze webwinkel.

In het onderstaande tabelletje zie je een aantal belangrijke gegevens over de automatische brandblussers, ook wel brandblusampullen genoemd .

 

 • De levensduur van de ampul;
  • maximaal 15 jaar.
 • De vloeistof;
  • 15 jaar onderhoudsvrij.
 • Omgevingstemperatuur;
  • tussen de -25 °C en +60 °C, activatie is bij 84 °C bij 1 van de merken.
 • Schade voor mens en dier;
  • Geen schade voor mens, dier en omgeving.
  • Contact met de ogen, ogen direct langdurig spoelen.