Search
Close this search box.

Agressie, een toenemend gebeuren.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Agressie, een toenemend gebeuren.

We hebben er soms wel dagelijks mee te maken.
Op de vreemdste plekken, zomaar ineens wordt je belaagt door iemand, een vreemde, een bekende, jouw vriend(in), je maatje, jouw ………………
Er gebeurt iets dat een ander niet aanstaat en deze persoon gaat uit z’n dak van woede. Dan wordt de woede geuit op diverse manieren.

agressie training met acteur
agressief gedrag

Spontane Agressiviteit

Als iemand agressief wordt met een reden dan kun je er (misschien) nog begrip voor opbrengen. Dan blijft het een agressieve uiting met woorden, maar het kan ook erger worden.

Bewuste Agressiviteit

Er is ook nog een vorm van agressief gedrag die bewust leidt naar intimidatie. Vaak speelt persoonlijk gewin en/of politieke overtuiging een rol, maar ook baldadigheid kan een rol spelen in deze situaties.

Agressief gedrag onderverdeeld

Er zijn hele mooie woorden bedacht om de vormen van agressief gedrag te verwoorden, we noemen er een paar:

  • Fysieke agressie
  • Instrumentele agressie
  • Verbale agressie
  • Frustratie agressie
boze donald

Hoe ga jij met agressie om.

De hierboven genoemde agressie vormen zijn uitingen van de agressor. Als jij belaagt wordt door iemand die over z’n toeren is, of zelfs bewust de aanval opent, dan is het taak om zelf rustig te blijven. Jouw eigen beheersing kan dan van levensbelang zijn. Jij moet met deze plotseling ontstane situatie omgaan met als doelstelling er goed uit te komen.

Wat is de inhoud van een training.

Een training moet er op gericht zijn om een agressievorm te herkennen en er mee om te gaan. Jouw houding, jouw woorden, jouw gebaren en gedrag bepalen vaak de reactie van de agressor. Veel aanvragen voor een agressie-trainingen worden gesteld in de vraag stelling: wij willen een training voor frustratie-agressie of we willen getraind worden om te weten hoe we om moeten gaan met verbaal geweld.

Veel trainingsbureaus maken hier handig gebruik van. Een specifieke training, nog op maat gemaakt ook, verdient beter.

De agressie-trainingen moeten er op gericht zijn dat u leert om u te beheersen, jezelf in de hand te houden en op deze wijze pareer je de agressor. Bel Asphalia BV voor een afspraak: Telefoon 0318-488500

Een acteur

Natuurlijk is het heel erg goed om de vormen van agressie te herkennen. Het oefenen met een acteur is zeer zinvol. Een goede acteur kan behoorlijk intimiderend overkomen en kan de vormen van agressie goed spelen.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid