Direct contact? | Bel: 0318 488500 | Mail: klantenservice@asphalia.nl

Werknemers in de astbestbranche nog beter beschermd

28 mei 2014

rijksoverheid: asbestbranche nog beter beschermdVandaag publiceerde het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid het navolgende bericht:

De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers in de asbestsector mogen in de toekomst aan nog minder asbest worden blootgesteld dan nu het geval is. Zo wordt de veiligheid voor mensen die werken in de asbestbranche verder vergroot. De ministerraad heeft ingestemd met een besluit van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de grenswaarden voor blootstelling aan asbest aanscherpt.

astbest-herkennenOp dit moment is de maximale hoeveelheid asbestvezels waarmee een werknemer in ons land in aanraking mag komen, ruim lager dan de Europese norm. Het risico om asbest in te ademen is daarmee voor hen al minimaal. De Gezondheidsraad adviseerde minister Asscher om de norm toch nog verder aan te scherpen. Zo wordt de kans dat een werknemer ziek wordt door het inademen van asbestvezels verder verkleind. De minister neemt dit advies nu over.

De aangescherpte asbestregels worden in 2 fases ingevoerd. Per 1 juli 2014 wordt de blootstellinggrens voor zogenoemd chrysotiel-asbest 5 keer strenger dan nu het geval is. Bij 85% van de asbestsaneringen in ons land gaat het om deze asbestsoort. Voor werken met zogenoemd amfibool-asbest wordt de norm ruim 30 keer zo streng. De ingangsdatum voor laatstgenoemde aanscherping wordt later dit jaar bepaald, maar zal niet eerder dan 1 januari 2015 zijn.

In Nederland mogen alleen bedrijven asbest verwijderen die hiervoor een speciaal certificaat hebben. Naast de regels over blootstelling aan asbestvezels, gelden voor deze asbestsaneerders een aantal strenge veiligheidseisen. Zo moeten werknemers altijd beschermende kleding dragen en moeten bedrijven speciale methoden hanteren om asbest veilig af te voeren. Bedrijven die zich niet aan deze regels houden, worden hard aangepakt door de Inspectie SZW, onder meer met hoge boetes. In Nederland sterven jaarlijks nog altijd tussen de 900 en 1.300 mensen die in het verleden asbestvezels inademden.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/05/28/werknemer-asbestbranche-beter-beschermd.html

About Peter Jantz

Peter Jantz heeft in 1998 Asphalia opgericht en is nu algemeen directeur en eigenaar van Asphalia Safety Group. Het moederbedrijf achter diverse Asphalia bedrijven; allemaal gespecialiseerd in specifieke veiligheidsoplossingen.

Reageer!

Je email adres wordt niet gepubliceerd!

*

© 1998-2014 Asphalia safety group | Onderdeel van de Asphalia Safety Group                    Ontwikkeld door Profit Learning - Tel: 038 7507009