Direct contact? | Bel: 0318 488500 | Mail: klantenservice@asphalia.nl

Gevaarlijke stoffen.

1 juni 2012

In veel bedrijven, maar ook in de huishoudens, komen gevaarlijke stoffen voor. Stoffen die een reactie geven bij aanraking, inademing, of bij vermenging en op veel andere manieren.

Etikettering

Alle gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een etiket met waarschuwingszinnen en waarschuwingsymbolen.

Wijziging per 2013

De R&S zinnen ondergaan een wijziging, naar de internationale standaard.
De R & S zinnen werden voor 2011 gebruikt. Vanaf 01-2011 tot 01-2013 wordt overgegaan naar het GHS systeem. Hierin worden de zinnen vervangen door de (H)azzard en (P)recation zinnen. vanaf 2013 mogen alleen deze letters nog op etiketten voorkomen.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren (enkel voorbeelden).

H205    “Gevaar voor massa-explosie bij brand.”
H220    “Zeer licht ontvlambaar gas.”
H221    “Ontvlambaar gas.”
H222    “Zeer licht ontvlambare aerosol.”
H223    “Ontvlambare aerosol.”
H224    “Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.”
H225    “Licht ontvlambare vloeistof en damp.”
H226    ; “Ontvlambare vloeistof en damp.”
H227    “Brandbare vloeistof.”
H228    “Ontvlambare vaste stof.”

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren (enkele voorbeelden).

H318    “Veroorzaakt ernstig oogletsel.”
H319    “Veroorzaakt ernstige oogirritatie.”
H330    “Dodelijk bij inademing.”
H331    “Giftig bij inademing.”
H332    “Schadelijk bij inademing.”
H334    “Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.”
H335    “Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.”

De etiketten en de H&P zinnen geven een indicatie aan hoe u moet handelen.
De veiligheidsbladen van de chemische producten dienen voor een ieder inzichtelijk te worden gearchiveerd. <br/.Natuurlijk horen de veiligheidsbladen ook in het bedrijfsnoodplan te zijn opgenomen.

Ga naar afbeelding : KLIK hier

Delen wordt gewaardeerd!

About Peter Jantz

Peter Jantz heeft in 1998 Asphalia opgericht en is nu algemeen directeur en eigenaar van Asphalia Safety Group. Het moederbedrijf achter diverse Asphalia bedrijven; allemaal gespecialiseerd in specifieke veiligheidsoplossingen.

Comments are closed.

© 1998-2014 Asphalia safety group | Onderdeel van de Asphalia Safety Group                    Ontwikkeld door Profit Learning - Tel: 038 7507009